Så ökar Dataföreningen intresset för programmering genom Barnhack

Intresset för barnhack och hackledarutbildningar är stort och många vill lära sig programmering. På Dataföreningens Barnhack och hackledarkurser lär vi ut grunderna i Scratch, en mjukvara särskilt framtagen för att introducera programmering som koncept för barn och ungdomar.

Dataföreningens mission

Dataföreningen verkar för att öka förståelsen och användningen av IT genom erfarenhetsutbyte för att utveckla medlemmarnas kompetens och kontaktnät. Dataföreningen bidrar till kunskapsspridning kring användandet av ICT i samhället såväl nationellt som internationellt.

Bli medlem

Bredda ditt nätverk och utveckla din kompetens

Nätverk

Våra nätverksträffar ger dig inspiration och kontakter

DF Forum

Diskutera och byt erfarenheter med andra medlemmar

Nyheter

Så ökar Dataföreningen intresset för programmering genom Barnhack

Intresset för barnhack och hackledarutbildningar är stort och många vill lära sig programmering. På Dataföreningens Barnhack och hackledarkurser lär vi ut grunderna i Scratch, en mjukvara särskilt framtagen för att introducera programmering som koncept för barn och ungdomar.

Sök IFIP:s pris för young professionals

Nu kan du söka IFIP:s International Young IT Awards. Ett pris som för dig ett steg närmare den internationella scenen. Du behöver bara vara under 35 år och excellerande inom din profession.

DF Innovation – en idéfabrik för nya lösningar

Vi är över 10 000 medlemmar i Dataföreningen. Var och en med vår egen uppfattning om hur digitaliseringens utmaningar kan lösas. Det är en gigantisk idékraft – som nu får en katalysator. DF Innovation är en nylanserad plattform som fångar upp utmaningar och sedan hanterar, utvecklar och ger stöd för att realisera idéer som kan lösa dem. Dina idéer.

Var med och kartlägg svensk innovationskraft

Dataföreningen genomför en nationell analys av hur innovativa svenska företag är, med speciell fokus på it och digitalisering. Med dina svar hjälper du oss skapa en heltäckande bild.

Agnes Andersson

Agnes Andersson

För att jag får ny branschkunskap och ständigt håller mig uppdaterad. För mig som IT-advokat är det grundläggande att ständigt ha uppdaterad kunskap och vara insatt i trender och begrepp.
Sebastian Bergström

Sebastian Bergström

Jag får möjlighet att träffa likasinnade och utveckla mina kunskaper. Genom möten finna nya infallsvinklar ger väldigt mycket.
Malin Misaghi

Malin Misaghi

För att det är en otroligt bra plattform till att träffas över yrkes- och branschgränser. Det faktum att alla deltagare just kommer från olika yrkesroller och branscher gör diskussionerna enormt dynamiska och det är fantastiskt berikande.
Rolf Olsson

Rolf Olsson

För att jag vill hålla mig ajour med IT-utveckling och trender, samt bygga personligt nätverk. Att jag träffar många kunder och konsulter har underlättat för mig att sätta mig in i kundernas värld samt lära känna kompetenta konsulter och företag.

Kompetensnätverk

Som medlem får du tillgång till ett omfattande nätverk

Utbildning

DF Kompetens för din kompetensutveckling inom it

Certifiering

DF Certifiering erbjuder dig yrkescertifieringar inom ITIL
logo-vit-125x125

Prenumerera

Prenumerera på Dataföreningens nyhetsbrev.

 

Du får ta del av hela vår omvärldsbevakning och tips om våra event och möten.

Du är nu prenumerant. Vi hörs vid nästa utskick.

Share This